A szupervízióról

Mi a szupervízió?

A szupervízió a munkahelyi egészségvédelem eszköze, olyan fejlesztési munkaforma, amelynek célja a személyes-, szakmai- és szervezeti kompetencia- és hatékonyság növelése. Elsődleges célja a tapasztalatokból való tanulás és a szakmai tevékenység reflexiója, integrációja, ami tudatosabb, és egyre professzionálisabb munkavégzést tesz lehetővé.

Mi a folyamata?

A szupervízió partnerségre épülő, szerződésen alapuló tanulási folyamat. Biztonságos, szabad, minősítés-mentes reflexiós teret létrehozva rálátást biztosít szakmai életünkre, helyzeteinkre és segít saját működésünk tudatosításában, a munkavégzéssel kapcsolatos stressz-helyzetek, munkahelyi problémák, konfliktusok, érzelmi elakadások feldolgozásában.

Milyen módszereket, eszközöket használ?

A szupervízió a résztvevők meglévő kompetenciáira épít, melyet munkájuk során használnak, azokat tudatosítja és fejleszti. Az egyes alkalmak során a szupervíziós folyamatot serkentheti a szupervizor különböző módszerek bevonásával, amelyek a tréning, a coaching, a pszichológiai munkaformákban egyaránt alkalmaznak. Ezek a kreatív eszközök lehetnek a vizulaizáció, képek, kártyák, rajzok, gyakorlatok alkalmazása.

Mi a szupervízió célja, fókusza?

A szupervízió célja, hogy segítsen megőrizni és fejleszteni a szupervíziós folyamatban résztvevő szakemberek önreflexiós és helyzetelemzési képességét, munkabírását, empátiás készségét, stressz-kezelési, stressz-tűrő képességét, motiváltságát, együttműködési képességét, konfliktuskezelési stratégiáinak fejlődését, asszertív kommunikációs képességét, kompetencia határainak felismerését, a szervezeti-, ügyfél- dinamika jobb megértését.

Szupervízió menete, hogy épül fel egy-egy alkalom?
 • A szupervízió több alkalmas folyamat, amely minimum 7 alkalmat ölel fel egyéni, csoportos vagy team szupervízió esetén egyaránt. Az alkalmak számát a létszám határozza meg.
 • A folyamat során a szupervizor és a szupervizált(ak) két hetente találkoznak.
 • A folyamat megkezdése előtt egy kötetlen beszélgetés formájában megismerkednek egymással a résztvevők.
 • Az első alkalom során kötik meg a szupervíziós folyamatra vonatkozó szerződést, amely többek között a szupervízió kereteit tartalmazza.
 • Az egyes alkalmakra a szupervizált(ak) szakmai kérdéseiket, elakadásaikat hozzák magukkal, és azokkal dolgoznak.

A különböző szupervíziós munkaformák összehasonlítása
KeretekEgyéni szupervízióCsoportos szupervízióTeam szupervízió
Résztvevők száma1 főmin. 5-7 főmin. 5-7 fő
Résztvevők köreszakemberek, vezetőkszakemberek, vezetők, más-más cégektőlszakemberek, vezetők, egy team tagjai
Szuprvíziós alkalmak száma7 alkalom,
60 perc/ alakalom
min. 7 alkalom (létszámtól függően),
90 perc/ alkalom (a nyitó és záró ülés 120 perc)
min. 7 alkalom (létszámtól függően),
90 perc/ alkalom (a nyitó és záró ülés 120 perc)
Időpontokkezdés, megbeszélés szerint, ezt követően 2 hetente előre egyeztetett időpontokbankezdés, megbeszélés szerint, ezt követően 2 hetente előre egyeztetett időpontokbankezdés, megbeszélés szerint, ezt követően 2 hetente előre egyeztetett időpontokban
Helyszíncégnél, vállalatnál vagy
a szupervizor által biztosított helyszínen
a szupervizor által biztosított helyszínencégnél, vállalatnál vagy
a szupervizor által biztosított helyszínen
Megvalósítás formája– offline találkozások esetén tréningekre vagy egyéb zárttermes munkához biztosított iroda, helység
– online találkozások esetén MS Teams/ Google meets/ Zoom
– offline találkozások esetén tréningekre vagy egyéb zárttermes munkához biztosított iroda, helység
– online találkozások esetén MS Teams/ Google meets/ Zoom
– offline találkozások esetén tréningekre vagy egyéb zárttermes munkához biztosított iroda, helység
– online találkozások esetén MS Teams/ Google meets/ Zoom
Témák– Én és munkám, hivatásom
– Én és a szakmai kapcsolataim: vezetőmmel, kollégáimmal,
ügyfeleimmel,
együttműködéseim minősége
– Én és a tanulásomhoz, fejlődésemhez való viszonyulásom
– Én és munkám, hivatásom
– Én és a szakmai kapcsolataim: vezetőmmel, kollégáimmal,
ügyfeleimmel,
együttműködéseim minősége
– Én és a tanulásomhoz, fejlődésemhez való viszonyulásom
– Én és munkám, hivatásom
– Én és a szakmai kapcsolataim: vezetőmmel, kollégáimmal,
ügyfeleimmel,
együttműködéseim minősége
– Én és a tanulásomhoz, fejlődésemhez való viszonyulásom

Melyik munkaformának mi az előnye?
Egyéni szupervízióCsoportos szupervízióTeam
szupervízió
Mikor érdemes választani?Ha szükséges egy olyan szakmai tér, ahol fókuszban lehetnek az egyéni kérdések, szakmai dilemmák, célok a teljes folyamat során. Ha fontos annak lehetősége, hogy más szakemberek szemüvegén, tapasztalatán keresztül ismerjük meg szakmai dilemmáinkat, kérdéseinket.Ha csapat céljai közt megjelenik a szakmai együttműködés megerősítése, a stressz- és konfliktuskezelési startégiák fejlesztése.

Mi a különbség a csoportos és a team szupervízió között?

Csoportos szupervízió esetén a csoport tagjai nem ismerik egymást, nem egy cégnél dolgoznak. Team szupervízió esetén a csoport tagjai egy teamben dolgoznak.


Felkeltettem az érdeklődését, de még bizonytalan? Egészen biztosan segíteni fogja Önt és/vagy szervezetét, vezetői létét a közös munka, ha az alábbi kérdések közül legalább egyre „igennel” válaszol!


Vezetőknek:

Ha szakemberként fontos az Ön számára, hogy

 • készen álljon a változásra,
 • integrálja szakmai tudását,
 • az elmúlt évek hozta változásokat beépítse és előnyére formálja,
 • meg- és felismerje terheltségét, képessé váljon a stresszhelyzetek kezelésére és megelőzze kiégését,
 • erős alapokkal, újult erővel, kreatívan álljon ismét az új kihívások, helyzetek előtt.
Vállalatoknak:

Ha vezetőként fontos az Ön számára, hogy munkatársa(i) vagy csapata/csapatai

 • készen álljanak a változásra, Önnel tartsanak a változásban,
 • kommunikációja javuljon,
 • jobban értsék egymás szakmai működését, ezáltal javuljon együttműködésük,
 • felelősséget tudjanak vállalni feladataikért, megerősödjenek saját felelősségi és hatáskörükben,
 • önálló és felelőségteljes döntéseket tudjanak hozni,
 • a szakma terheltségéből adódóan megnövekedett stresszt le tudják küzdeni, ezzel megelőzni kiégésüket.
Önnek:

Ha szakemberként szeretne

 • motiváltabb lenni,
 • változtatni valamit a szakmai működésében (pl.: hatékonyság, időgazdálkodás, vezető kompetenciák stb.),
 • lelkesedéssel indulni minden reggel a munkába,
 • segítséget kérni és kapni a munkahelyi helyzetek feldolgozásában,
 • a munkahelyi kihívásaira jobban reagálni.

Felkeltettem érdeklődését?